IMMIGRATION MATTERS / GÖÇMENLİK İŞLERİ

Due to my recent employment situation within the public sector focusing on the immigration matters, I, NO LONGER, provide paralegal services in order to avoid any potential conflict of interest.

Kamu sektöründe göçmenlik konularıyla ilgili bir departmanda yakın zamanda istihdam edilmiş olmam nedeniyle, potansiyel çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla artık paralegal hizmetleri VERMİYORUM.

All Types of Notarial Services / Her Türlü Noter Hizmeti

As an ODS approved and registered Notary Public, I provide notarial services in Ontario. You can verify my authorization by contacting ODS using the contact information on this page. || Ontario’da noter hizmetleri sunan ODS onaylı ve kayıtlı resmi hizmet vermeye yetkili bir Noterim. Bu sayfadaki iletişim bilgilerinden ODS ile iletişime geçerek yetkimi sorgulayabilirsiniz.

All Types of Translation/Interpretation Services / Her Türlü Çeviri/Tercüme Hizmetleri

As an ATIO registered (in full membership process), I provide professional translation/interpretation support. You can access my credentials at the ATIO’s website by clicking here.|| ATIO’ya kayıtlı (tam üyelik süreci tamamlanmak üzere), profesyonel çeviri/tercüme desteği sağlamaktayım. ATIO’nun web sayfasında bulunan yetki bilgilerime buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Translation/Tercüme: Turkish – English || English – Turkish and more || Türkçe – İngilizce || İngilizce – Türkçe ve dahası

CLICK HERE TO CONTACT US or send us email at info@mactis.ca or mustafaalbay@yahoo.com

ANY NOTARIAL, TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES